KONTAKTAI

Paslėpti Rodyti aprašymą

Adresas: A. Mickevičiaus 129, Platiniškių km, Vilniaus raj.

Telefonas: +370 687 48101

El-paštas: sodybapasroma@gmail.com

Nuomotojas: Izabela Sokolovskaja
Adresas: Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 687 48101
El. paštas: sodybapasroma@gmail.com
Nuomojamos sodybos adresas: A. Mickevičiaus 129, Platiniškių km., Vilniaus raj.
Google navigacija: Sodyba „Pas Romą“


Ginčų sprendimo tvarka

Ginčų sprendimas:
 Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į nuomotoją Izabelą Sokolovskają
elektroniniu paštu info@pasroma.lt arba registruotu paštu adresu Gineitiškių gatvė 33-1, LT-14170, Vilnius.
 Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių
apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas
tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose
padaliniuose apskrityse. Jeigu dėl paslaugų buvo susitarta ir/arba nuomos sutartis sudaryta
internetu, vartotojas taip pat turi galimybę užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų
sprendimo (EGS) platformoje: http://ec.europa.eu/odr/
Informacija apie EGS platformą:
Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų
ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio
vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo
platformą: http://ec.europa.eu/odr/.
Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai
internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius
vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima
prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo
paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių
asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos
kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo
etape.